√ اطلاعیه مهم سازمان حمل و نقل همگانی شهر ازنا(تاکسیرانی)

* به اطلاع کلیه رانندگان تاکسی (درون شهری) سطح شهر می رساند:
با توجه به نقل مکان درمانگاه تأمین اجتماعی به آدرس کوی امام روبروی خیابان فضیلت از این پس رانندگان محترم موظف به سرویس دهی در این مسیر نیز می باشند.
با توجه به این امر همشهریان گرامی در صورت بروز هرگونه تخلف و شکایتی از ارائه سرویس دهی به مسیر کوی امام (درخواست دربستی از سوی رانندگان) تنها با گزارش کد 3 رقمی مندرج در پشت شیشه عقب خودرو موارد تخلفات را با شماره گیری تلفن 43433637 واحد تاکسیرانی در میان بگذارند.
با تشکر سازمان حمل و نقل همگانی شهر ازنا(تاکسیرانی)

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۷_۰۹-۴۸-۲۲

√اطلاعیه مهم سازمان حمل و نقل همگانی ازنا”تاکسیرانی”

به اطلاع کلیه رانندگان تاکسی درون شهری و خطی می رساند:
به استناد بند 11 مصوبه 13/7/96 و مصوبه هیئت مدیره سازمان حمل و نقل مورخ 2/11/96 به کلیه عوارضات تاکسی ها از ابتدای بهمن ماه تا پایان بهمن به میزان 20% و از اول اسفند ماه تا پایان اسفند ماه 15% به کلیه تاکسی های درون شهری، تاکسی های خطی(روستایی) و مینی بوس ها تخفیفات مذکور ارائه می گردد.
سازمان حمل و نقل همگانی شهر ستان ازنا “تاکسیرانی”

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۷_۰۹-۴۸-۲۲