دیدار اعضاء محترم شورای شهر و شهردار ازنا با رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور

455228895_92723

این دیدار در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور برگزار گردید.

 در این جلسه نماینده محترم دورود و ازنا ، اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ، شهردار محترم و جناب دکتر جمالی نژاد معاونت محترم عمرانی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور برگزار گردید.

از جمله مواردی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت  :

تملک بام ازنا

تغییر کاربری معوض پارک بانوان

بدهی شهرداری به تآمین اجتماعی

تخصیص قیر جهت آسفالت معابر

اخذ مجوز تخفیفات عوارضات و جرایم ها

تجهیز نمودن آتش نشانی ازنا