جلسه بررسی پیشنهادات شهرداری با حضور شهردار محترم ازنا آذر ماه 1399

تصاویر جلسه بررسی پیشنهادات  در سال جاری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ازنا به ریاست جناب آقای عزت الله لک که در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید:
0027 0028 0029 0030 0031

نشست صمیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با معاونین و مسئولین شهرداری ازنا برگزار گردید.

پیرامون سلسه نشستهای ماهیانه شورای اسلامی شهر و شهرداری، نشست صمیمی با حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با معاونین و مسئولین شهرداری ازنا با موضوع بررسی و هم اندیشی در خصوص پیشبرد امورات جاری شهرداری در مورخ 98/10/03 در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید، که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید که در ذیل فایل آن موجود می باشد:

فایل مصوبات صورتجلسه
2

تصاویر مربوط به دیدار ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با معاونین و مسئولین شهرداری مورخ 98/10/03 می باشد:

sssssss

ddddddddddd

sss