برگزاری کمیسیون معاملات مورخ 1396/07/29

کمیسیون معاملات با حضور شهردار و معاونین محترم شهردار و جناب آقای عظیمی بازرس فرمانداری در محل شهرداری ازنا برگزار گردید.مورخ 1396/07/29

photo_2017-10-21_17-17-51

photo_2017-10-21_17-18-49

نظرات برای این پست بسته شده است.