‍ 🔻ممنوعیت ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده حریم شهری

photo_2017-11-07_08-15-38

هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ پروانه ورعایت حریم راه ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای شهرستان ازنا:طی جلسه ای با حضور ریاست اداره راه و شهرسازی و معاونت شهرداری با موضوع رفع مشکلات موجود با کشاورزان ازنا ضمن اشاره به این موضوع بر اجرای قانون تاکید گردید.

شایان ذکر است شهرداری ازنا ضمن استقبال از هرگونه طرح عمرانی و سرمایه گذاری در جهت رعایت اصول شهرسازی بر اجرای صحیح قانون نظارت خواهد داشت.

نظرات برای این پست بسته شده است.