مدارک لازم جهت دفن میت

download

download (1)

مدارک لازم جهت دفن میت به شرح ذیل می باشد:

1- اصل و کپی شناسنامه 2 سری.
2- اصل و کپی کارت ملی 2 سری.
3- اصل و کپی گواهی فوت 2 سری.
4- پرداخت فیش بانکی.

نظرات برای این پست بسته شده است.