√ اتصال سامانه عوارض خودرو و سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری شهر ازنا به سامانه ملی کشور

taxi.2-800x399

در راستای سیاست برون سپاری و واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی با پیگیری و تلاش کارشناسان شهرداری، پرداخت عوارض خودرو و عوارض تاکسی به سامانه یکپارچه ملی امکان پذیر شد.
این پروژه یکی از اقدامات تحقق شهر و دولت الکترونیک است که شهروندان و رانندگان محترم تاکسی می توانند بدون مراجعه حضوری به سازمان از طریق دفاتر پیشخوان یا اینترنت نسبت به پرداخت مفاصا حساب و کلیه مراحل اداری اقدام نمایند.

نظرات برای این پست بسته شده است.