شرکت پرسنل خدوم شهرداری ازنا در مراسم دعای ندبه با مداحی و سخنرانی فاضل برجسته کشوری حاج آقا طهرانی

P1220635 P1220638 P1220640 P1220641 P1220643 P1220646 P1220649 P1220652 P1220653 P1220654 P1220656

نظرات برای این پست بسته شده است.