برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در نمازخانه شهرداری ازنا

P1220723 P1220724 P1220725 P1220727 P1220728 P1220729 P1220730

نظرات برای این پست بسته شده است.