مشکل توقیف ترمینال مسافربری و بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی حل شد

در تاریخ چهارشنبه 21 آذر ماه نود و هفت با پیگیری فراوان ریاست و اعضاء محترم شورا، شهردار محترم ، نماینده محترم مجلس ، فرماندار محترم جلسه جهت رفع مشکل بدهی شهرداری ازنا با سازمان تأمین اجتماعی درفرمانداری ازنا برگزار گردید. در این جلسه مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان بهمراه مدیر محترم تأمین اجتماعی ازنا و کارشناسان مرطوبه نیز حضور داشتند. با طرح مسئله و صحبتهای خیلی خوب همه مسئولین و تعامل بسیار خوب مدیر کل محترم ، مشکل بدهی شهرداری حل شد و مقرر گردید که ظرف 3 ماه یک سوم بدهی و مابقی ظرف 20 قسط پرداخت شود و ترمینال مسافر بری نیز رفع توقیف گردد.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ازنا

IMG_20181212_085341 IMG_20181212_085408 455228895_92723 IMG_20181212_085420 IMG_20181212_085236 IMG_20181212_085449 IMG_20181212_085523 IMG_20181212_085303 IMG_20181212_095445

نظرات برای این پست بسته شده است.