آغاز عملیات تعریض جاده ورودی ازنا ابتدای شهرک المهدی(عج)

IMG_20190106_110323 IMG_20190106_110327 IMG_20190106_110552 IMG_20190106_110612 IMG_20190106_110615 IMG_20190106_110630 IMG_20190106_110709 IMG_20190106_111145 IMG_20190106_111153

نظرات برای این پست بسته شده است.