√جلسه شورای فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر ازنا برگزار گردید.

در این جلسه که در روز پنج شنبه مورخ 98/03/16 در دفتر شورای اسلامی شهر ازنا با حضور ریاست و اعضای  محترم شورای  شورای اسلامی شهر ازنا، شهردار محترم ازنا و جمعی از صاحب نظران و اندیشمندان و فعالان عرصه فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.

نظرات برای این پست بسته شده است.