یکی از اقدامات مهم شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ازنا در سال جاری ،رفع توقیف ترمینال مسافربری شهر ازنا و برگشت به اموال شهرداری با پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی

1398-2

نظرات برای این پست بسته شده است.