اجرای فاز دوم کنار گذر خلیج فارس

شروع عملیات اجرایی فاز دوم کنار گذر خلیج فارس با هزینه بالغ بر 30 میلیاردریال.
شهردار محترم شهر ازنا در این خصوص فرمودند:اجرای این بخش از پروزه نقش بسزایی در تسهیل رفت و آمد و ترافیک شهری را دارد.

0026

0025

نظرات برای این پست بسته شده است.