بازدید میدانی مدیرکل راه آهن لرستان ، فرماندار و شهردار ازنا جهت حل مشکلات راه آهن … در این دیدار رفع مشکل پارکینگ راه آهن یکی از خواسته های بحق مردم عزیزمان بود که از زبان شهردار ازنا به استحضار مدیر کل راه آهن رسید.

IMG_20220127_124409_275  IMG_20220127_124408_840 IMG_20220127_124409_453  IMG_20220127_124409_025 IMG_20220127_124408_914