جلسه اعضای محترم شورای شهر با امام جمعه محترم شهرستان ازنا جهت معرفی مهندس اسدالهی به عنوان سرپرست شهرداری ازنا

400186500449_324467 400187000929_346950 400187400923_318951 400187700425_324644 400208500521_313293 400230500894_153222 400231400634_161878 400232900128_147612