مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

حضور شهردار محترم مهندس حسنی ، معاونت شهرداری مهندس اسدالهی ، عضو محترم شورای شهر و پرسنل خدوم شهرداری در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی.

photo_2022-01-04_14-02-47photo_2022-01-04_14-03-06 photo_2022-01-04_14-03-10 photo_2022-01-04_14-03-15 photo_2022-01-04_14-03-21