نشست بصیرتی پایگاه ثامن الائمه شهرداری ازنا

جلسه نشست بصیرتی پایگاه ثامن الائمه شهرداری ازنا بمناسبت سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در محل شهرداری با حضور امام جمعه محترم ازنا، اعضای محترم شورای شهر، شهردار محترم ازنا، فرماندهی  محترم سپاه و کارکنان محترم شهرداری در حال برگزاریست .

photo_2022-01-03_12-44-14 photo_2022-01-03_12-44-37 photo_2022-01-03_12-44-42 photo_2022-01-03_12-44-45 photo_2022-01-03_12-44-49 photo_2022-01-03_12-44-52 photo_2022-01-03_12-44-56 photo_2022-01-03_12-45-01 photo_2022-01-03_12-45-04 photo_2022-01-03_12-45-08