نشست شهردار ازنا دکتر حسنی با معاونت عمرانی وزارت کشور جناب آقای مهندس جمالی نژاد با حضور ریاست و اعضای شورای شهر ازنا و نماینده شهر ازنا جناب دکتر گودرزی


 

دراین جلسه دکتر حسنی نسبت به ارائه درخواستهای عمرانی ومساعدتهای وزارت کشور جهت تهیه برخی تجهیزات و ماشین آلات وارتقاء وبه روز رسانی کارخانه آسفالت وتجهیزات آتش نشانی ونیز ارتقاء وتوسعه فضای سبزو ایجاد شهربازی ونهضت آسفالت وتخصیص قیر ومساعدتهای مالی مطالبی ارائه وجناب مهندس جمالی نژاد معاونت محترم وزیر کشور نیز قول و دستور مساعدتهای لازم را ارائه نمودند.

IMG_20220124_222426_865 IMG_20220124_222426_940 IMG_20220124_222427_033 IMG_20220124_222427_655