همکاری شهرداری با اداره ورزش و جوانان ازنا ساماندهی و اصلاح زمین فوتبال (چمن)

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۱_۱۰۵۲۱۳

 

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۱_۱۰۵۲۲۹

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۱_۱۰۵۲۳۷