تشریح عملکرد 6 ماهه شهردار ازنا در نماز جمعه

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه توسط شهردار ازنا

دکتر حسنی ،روز جمعه مورخ 1401/04/17 در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه به تشریح عملکرد 6 ماهه خود پرداخت. کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری حضور داشتند.

 

۲۰۲۲۰۷۰۸_۱۲۵۴۰۷