اصلاح جدول فرسوده بلوار ولیعصر(عجل الله)

photo_۲۰۲۱-۰۹-۰۸_۱۰-۲۱-۱۴ photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۱_۱۱-۴۰-۲۸ photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۳_۱۱-۵۴-۳۵ photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۹_۱۱-۵۳-۲۳ photo_۲۰۲۱-۰۹-۲۰_۱۱-۱۹-۲۱