ساخت سرعت گیر میدان شهید صادقی و خیابان شهید سرهنگ دهقان به درخواست پلیس راهور

IMG_۲۰۲۱۰۸۲۳_۱۰۲۰۲۸ IMG_۲۰۲۱۰۸۲۳_۱۰۲۳۵۲ IMG_۲۰۲۱۰۸۲۳_۱۰۲۳۵۶ IMG_۲۰۲۱۰۸۲۳_۱۱۵۴۴۰ IMG_۲۰۲۱۰۸۲۳_۱۱۵۵۱۵