0000

دعوت به همکاری

با سلام و احترام نظر به اهمیت صیانت از هویت و ارتقای کیفیت و مطلوبیت محیط و فضای شهری، و همچنین ایجاد بستری مناسب جهت نیل به منظر شهری زیبا و توسعه یافته با بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت شهروندی و استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده، این شهرداری نسبت به تشکیل کمیته زیباسازی شهر ازنا اقدام نموده است، لذا از تمامی هنرمندان، فرهیختگان ، علاقمندان و عزیزان صاحب نظر دعوت بعمل می‌آید جهت ارائه طرح و برنامه‌های پیشنهادی به کمیته زیباسازی شهرداری ازنا مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 43422165 و سایت شهرداری ازنا www.shahrdari-azna.ir اقدام نمایند. کمیته زیباسازی شهرداری ازنا0000